ขยายเวลา! รับสมัคร
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 65 เท่านั้น

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้หัวข้อ
“ YMID ZEEDz Medical Innovation Awards 2022 ”

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและนักพัฒนานวัตกรรมที่มีไอเดียหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อผลักดันผลงานและต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ภายใต้โครงการ"YMID ZEEDz Medical Innovation Awards 2022”

Program Timeline

วันลงทะเบียน 1 ก.ค.65 – 14 ส.ค.65
ประกาศผลการลงทะเบียน
1 – 14 ส.ค.65
YMID’s PR & Networking 
16 ส.ค.65

YMID Hackathon

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

เปิดรับไอเดียกลุ่มนักพัฒนานวัตกรรมที่มีไอเดียหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์

• ภาครัฐ (หน่วยงานด้านวิชาการ, หน่วยงานวิจัยและพัฒนา, กรมฯ, โรงพยาบาลของรัฐ
• ภาคเอกชน (SMEs,Start-Up)
• ภาคการศึกษา (นักศึกษา,อาจารย์, มหาวิทยาลัย)

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
"
เฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์สู่โลกอนาคต
"

สมัครเลย!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-011-7161 ต่อ 201 หรือ 065-959-8824 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
หรือ Email : ymidzeedz2022@gmail.com